Buitenplaats Vrijheidslust

Ligging

De Bilt - het huis heeft gelegen aan de noordzijde van de Utrechtseweg.

Andere benaming

Oortswith, Hoffburg

Geschiedenis

In 1634 verkoopt Lambert van Boort, als gemachtigde voor Johan van Richolt (alias Johan van Ruytenbeeck, executeur van het testament van Adriana van Ruytenbeeck, weduwe van Jemens Nelthorp), een s\huis met ongeveer drie morgen grond aan Balthasar de Leeuw. Binnen een jaar wordt verkocht aan Adolff van Ruytenbeeck en 'joffrau' Sabina van Egmont. Voor 1670 is Adolff van Ruytenbeeck overleden en Sabina van Egmont is hertrouwd met Isacq Tentenier

Op 19 april 1680 is er sprake van de 'desolate boedel en goederen' van IsacqTentenier en Sabina van Egmont, waarbij het huis verkocht wordt aan François van Bredenhoff. In 1686 wordt Bernardus van Oort de nieuwe eigenaar, die zijn bezit 'Oortswith' noemde, een combinatie van zijn eigen naan en die van zijn vrouw, Clara de With. Mr. Laurentius Hoff wordt in 1707 eigenaar van het huis. Achter het huis was een bierbrouwerij gevestigd en in de boomgaard stond een duifhuis. Hij herdoopte het huis in 'Hoffburg'. Zijn vrouw Maria Tamma verkoopt het huis in 1716 met ongeveer 3 morgen grond aan de med. doctor Johan van Roijesteijn, gehuwd met Barbara Schas. Na het overlijden van het echtpaar gaat het bezit op 8 februari 1731 over op Ambrosius van Roijestein, gehuwd met Adriana Troelja. Zij verkoopt in september 1731 samen met zijn broer Albert Philip en zwager Gidion van Steenberch huis en grond aan mr. Arnoldus Muijkens. Na zijn overlijden in 1742 verkoopt de weduwe Françoise Wilhelmina Ulrica Snijtelaar samen met dochter Arnolda Françoise Muijkens, douairiere Willem de Leeuw, het huis aan Joan Hendrik van Ewijck. Hij is gehuwd met Anna Geertruida Cluysenaer en wordt in 1744 Ambachtsheer van De Bilt. In 1774 wordt mr. Jacob Boreel eigenaar van het huis. Hij heeft het huis niet bewoond, maar verhuurd aan onder andere mr. Pieter de Smeth (1788). Mr. Jacob Boreel was gehuwd met Johanna Berbera Voet van Winnsen. In 1801 komt het in bezit van Jan Jacob Rijnhardt Hulft (Hulst). Na echtscheiding wordt het toegewezen aan zijn echtgenote Margaretha Sophia van Aalst die het in 1806 verkoopt aan mr. Johan Frederik Hofman. Door vererving wordt zijn schoonzoon baron Jan Jacob d'Yvoy de nieuwe eigenaar. In 1856, na een boedelscheiding, komt het in handen van Jan Frederik van Hangest baron d'Yvoy, welke in 1859 alles verkoopt aan Catharina Maria Justina van Dam, de echtgenote van dr. Th. Muller Massis. Hij was sinds 1857 al eigenaar van Arenberg. Het huis Vrijheidslust stond bijna op het voorerf van Arenberg. Voor 1860 werd het huis Vrijheidslust afgebroken.

Bewoners

 • - 1634 Adriana van Ruytenbeeck
 • 1634 - 1635 Batlhasas de Leeuw
 • 1635 - < 1670 Adolff van Ruytenbeeck x Sabina van Egmont
 • - 1670 - 1680 Sabina van Egmont x Isacq Tentenier
 • 1680 - 1686 François van Bredenhoff
 • 1686 - 1707 Bernardus van Oort
 • 1707 - mr. Laurentius Hoff x
 • - 1716 Maria Tammes
 • 1716 - 1731 Johan van Roijensteijn
 • 1731 Ambrosius van Roijensteijn
 • 1731 - 1742 mr. Arnoldus Muijkens
 • 1742 - Joan Hendrik van Ewijck
 • 1774 - mr. Jacob Boreel
 • 1801 - Jan Jacob Rijnhardt Hulft (Hulst)
 • - 1806 Margaretha Sophia van Aalst
 • 1806 - mr. Johan Frederik Hofman
 • - 1856 baron Jan Jacob d'Yvoy
 • 1856 - 1859 Jan Frederik van Hangest baron d'Yvoy
 • 1859 - 1860 Catharina Maria Justina van Dam

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Kleine Historie van De Bilt en Bilthoven

Foto's © Albert Speelman 2024

@