Buitenplaats Zorgvliet

Ligging

De Bilt - het huis heeft gelegen tussen de straten Dorpsstraat, Burgemeester de Withstraat en de Bilthovenseweg.

Geschiedenis

In 1843 verkoop Reijer Baas, landbouwer in De Bilt, 4254 m2 weiland aan de Carel Albertus Verschoor, Ontvanger der Belastingen. Hij liet op het weiland een huis bouwen, welke hij al spoedig verkoopt aan Th. J. Boutmy. De heer Boutmy heeft het huis slechts korte tijd bewoond, in 1851 is het bezit door successie overgeschreven op zijn weduwe Maria Catharina Gezina Scherius. In 1861 wordt het huis verkocht aan jhr. P.J.Q. Coenen. Op 29 mei 1856 werd gepoogd om het huis op een openbare veiling te verkopen. Op 12 juli 1879 is er opnieuw een openbare veiling. Het wordt verkocht aan de heer en mevrouw Van Voorst van Beest geb. Eijck van Zuylichem. Na enkele verbouwingen wordt het huis afgebroken en in 1901 wordt er een nieuw huis gebouwd. Dit huis wordt in 1939 afgebroken en alleen twee hekpalen langs de weg houden de oorspronkelijke naam in ere.

Bewoners

  • 1843 - Carel Albertus Schoor
  • - 1851 Th. J. BOutmy x
  • 1851 - 1861? Maria Catharina Gezina Scherius
  • 1861? - jhr. P.J..Q. Coenen
  • 1879 - heer en mevrouw Van Voorst en Beest geb. Eijck van Zuylichem

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Kleine Historie van De Bilt en Bilthoven

Foto's © Albert Speelman 2024

@