Buitenplaats Rhijnzicht

Ligging

De Meern - Rijksstraatweg 19

Geschiedenis

In 1796 zochten de armmeesters Dirk van der Weyde en Nicolaas van Veen naar een mogelijkheid om in Oudenrijn een eigen statiekerk te stichten. Daarvoor hadden zij het oog laten vallen op de buitenplaats Rhijnzicht. De buitenplaats was in eigendom van Cornelius van Rossum. De vraagprijs was 5.000 gulden.

Op 31 december 1796 passeerde de koopakte bij notaris Dop in Utrecht. Voor 5.000 gulden kocht het armbestuur: "een Huis en verder getimmerte, met een Hof en Boomgaard, bepoting en beplanting daarop Staande te zamen groot en verongeldende een Morgen". Het huis, zoals in de overdrachtsakte wordt genoemd, werd als pastorie ingericht. Het verdere getimmerte werd verbouwd tot kerk.

Bewoners

  • - 1763 Willem van Stammen
  • 1763 - 1795 Christoffel van Tongeren
  • 1795 - 1796 Cornelius van Rossum
  • 1796 - Armbestuur

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Opengesteld

  • Onbekend

Bronverwijzing

  • Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens - 14e jaargang - maart 1994 - "De oude pastorie" door J.H.P. Heesters

Foto's © Albert Speelman 2023

@