Buitenplaats Arenberg

Ligging

De Bilt - Kerklaan 40

Het huis heeft ongeveer terplaatse van de huisnummers Utrechtseweg 322 en 324 gestaan.

Geschiedenis

In 1605 krijgt de brouwer Michiel Gerritsz. Sem te Utrecht een stuk grond met enkele gebouwen in handen, uit het bezit van Van Ravenswaaij. In 1610 is er al sprake van een groot huis. In 1619 wordt het verkocht aan Arnoud van Aeswijn, heer van Ruwiel en Portengen. In 1664 blijken grond en gebouwen een deel te zijn van de failliete boedel van Cornelis vanDeuverden Fransz., waarop beslag is gelegd. Het huis wordt daaruit gekocht door Nicola Both, een weduwe van Sem, later van Cornelis de Water. In 1665 wordt het huis door Nicola Both verkocht aan Theodorus van Parre (ook Perre), heer van der Aa. In 1667 wordt Louis Arskine eigenaar. In 1676 wordt het door Louis Arskine weduwe, Wilhelmina Egmond, het bezit verkocht aan jhr. Nicolaas Vivien, heer van Mullier. In diens testament van 9 april 1689 wordt het aan een nicht Anna Helena Gerards gehuwd met Pieter de Latour, het biltse bezit Arenberg toegewezen. In 1709 komt het in bezit van Michiel Jan Ram en via diens erven in 1731 op Johan Wittert te Utrecht die het in 1732 overgeeft aan Cornelis Wittert. Nog in dezelfde jaar verkoopt deze het goed aan Jan van Wickevoort Crommelin, canoninck in den Capittele van Sint Pieter. Hij overleed er op 13 juni 1740. Zijn weduwe Elisabeth Pannebakkers verkoopt het op 1 februari 1741 aan Catharina de Wilde, weduwe van Abraham Josua Brakonier. Na haar overlijden in 1766 is het verkocht aan Jacob Adriaan van den Heuvel, gehuwd met Henrietta Adriaan Wttenwaal. In 1823 verkoopt hun dochter Henrietta Hermina haar erfdeel aan Diderik Willem Jacob Strick van Linschoten. In 1832 heeft hij hier een duiventoren (duifhuis) laten bouwen. Deze duifhuis is nog steeds te vinden in het Boetzelaerpark In 1855 wordt het publiek geveild. De koper is Theodoor Muller Massis die in 1857 een deel van het huis sloopt en door nieuwbouw aanmerkelijk vergroot. In 1889 is het verkocht aan dr. Karel Ferdinand Gustaaf van Woerden. In hetzelfde jaar wordt het nog verkocht aan Johan Petrus Wieling te Utrecht. In 1895 is mr Willem Herman Johan Royaards eigenaar. Hij vergroot het huis in 1896 en 1897. In 1907 is jhr. mr. Christiaan Matthias Reinier Radermacher Schorer, directeur van de Utrechtse Brandwaarborg Mij., eigenaar geworden. Hij gaat in 1908 het huis bewonen. In 1922 is het huis in handen vande "Exploitatie Mij NV De Nieuwe Weg", waarvan één der deelhebbers het huis nog voor zich in 1925 aankoopt. In 1928 wordt het huis afgebroken voor de aanleg van een woonwijk.

Bij het huis hoorde een ijskelder, welke tot in 1930 als een begroeide heuvel zichtbaar was, nabij de achtertuinen van de percelen aan de Westerlaan. Bij graafwerkzaamheden omstreeks 1950 bleek de voer met een paar lagen opgaand metselwerk en de toegang nog geheel aanwezig te zijn onder een laag aarde.

Bewoners

 • 1605 - 1619 Michiel Gerritsz. Sem
 • 1619 - Arnoud van Aeswijn
 • - 1664 Cornelis van Deuverden Fransz.
 • 1664 - 1665 Nicola Both
 • 1665 - 1667 Theodorus van den Parre
 • 1667 - Louise Arskine x Wilhelmina Egmond
 • - 1676 Wilhelmina Egmond
 • 1676 - 1689 jhr. Nicolaas Vivien
 • 1689 - 1709 Anna Helena Gerards
 • 1709 - Michiel Jan Ram
 • - 1731 ervan van Michiel Jan Ram
 • 1731 - 1732 Johan Wittert
 • 1732 Cornelis Wittert
 • 1732 - 1740 Jan van Wickevoort Crommelin
 • 1740 - 1741 Elisabeth Pannebakkers
 • 1741 - 1766 Catharina de Wilde
 • 1766 - Jacob Adriaan van den Heuvel
 • - 1823 Henriette Hermina
 • 1823 - 1855 Diderik Willem Jacob Strick van Linschoten
 • 1855 - 1889 Theodoor Muller Massis
 • 1889 dr. Karel Ferdinand Gustaaf van Woerden
 • 1889 - 1895 Johan Petrus Wieling
 • 1895 - 1907 mr. Willem Herman Johan Royaards
 • 1907 - jhr. mr. Christiaan Matthias Reinier Rademacher Schorer
 • 1922 - 1925 Exploitatie Mij NV 'De Nieuwe Weg'

Huidige doeleinden

Wandelpark dr. C. van Boetzelaerpark

Opengesteld

 • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

 • Kastelen en buitenplaatsen op en om de Utrechtse Heuvelrug.
 • Kleine Historie van De Bilt en Bilthoven.

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@