Buitenplaats Houdringe

Ligging

De Bilt - Holle Bilt 22

Geschiedenis

De buitenplaats is aangelegd op een stuk grond dat oorspronkelijk tot het klooster Oostbroek behoorde. Na de reformatie vervielen de eigendommen van het klooster aan de Staten van Utrecht. In 1650 verkochtten ze de boerderij aan Jan Mamuchet (1601 - 1675). Deze telg uit een rijke koopmansfamilie (oorspronkelijk afkomstog uit de buurt van Doornik in België) had e landerijen gekocht uit de boedel van de abdij van Oostbroek. De landerijen kregen de naam Houdringe, omdat Jan zich op basis van oude rechten heer van Houdringe mocht noemen, een heerlijkheid in de buurt van Lille (Frankrijk). De landerijen in De Bilt waren een van de vele bezittingen van de familie. Een broer van Jan had bijvoorbeeld net de hofstede Groeneveld in Baarn laten bouwen. Jan bezat een aantal huizen in Utrecht en een buitenplaats in Oegstgeest, waar hij de meeste tijd woonde.

De zoon van Jan Mamuchet, Jan Frederik (1652 - 1720) had meer aandacht voor de buitenplaats. Door landaankopen groeide het landgoed flink. Hij breidde de boerderij uit tot een bescheiden 'heerehuysinge' en liet een park aanleggen.

Eind 18e eeuw waren de Mamuchets in de mannelijke lijn uitgestorven en via vererving in de vrouwelijke lijn kwam de buitenplaats in bezit van de aanzienlijke Utrechtse regentenfamilie Van Westrenen. In 1779 werd opdracht gegeven voor sloop van het volledig vervallen herenhuis en een nieuw huis te bouwen. De Van Westrenens breiddden het grondgebied verder uit en lieten de tuin in Engelse landschapsstijl aanleggen. In de tweede helft van de 19e eeuw bereikte het landgoed zijn maximumgrootte van 340 hectare.

In 1841 werd het landgoed gekocht door Johan Carel Willem Fabricius (1795 - 1881). Na zijn overlijden werd het noordelijke deel van het landgoed (325 hectare) verkocht. In 1882 trouwde een van de dochters van Fabricius met Godfried Hendrik Leonard baron Van Boetzelaer. Het echtpaar besloot op Houdringe te gaan wonen, maar niet nadat ze het grondig hadden laten opknappen.

Na de dood van zijn moeder in 1928, trok hun zoon Albert in het huis. In 1954 verkoopt hij het huis aan Het Utrechts Landschap. Zij verkopen het op hun beurt weer aan de Grontmij BV. Dit bedrijf heeft het pand gerestaureerd en heeft er nu zijn kantoor in gevestigd.

Bewoners

 • 1650 Jan Mamuchet
 • - 1740 Johan Frederik Mamuchet
 • 1740 - Jan Jacob van Westreenen
 • 1779 - Frederik Jan van Westrenen
 • - 1842 Pieter Hieroymus van Westreenen
 • 1842 - jhr. Johan Carel Willem Fabricius van Leijenburg
 • - 1888 Godfried Hendrik Leonard baron Van Boetzelaer
 • 1888 - familie Van Boetzelaer
 • - 1954 A.M.A. baron Van Boetzelaer van Wolferen en Loenen
 • 1954 - Grontmij BV (huis)
 • 1954 - Stichting Het Utrechts Landschap (landgoed)

Huidige doeleinden

 • Kantoor

Opengesteld

 • Het huis is niet toegankelijk
 • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

 • Historische Kring van De Bilt
 • Kastelen en Buitenplaatsen op en om de Utrechtse Heuvelrug
 • Kleine Historie van De Bilt en Bilthoven
 • Van Oostbroek tot Westbroek. Het verhaal van de zes dorpen van De Bilt.

Foto's © Albert Speelman 2024

@