Buitenplaats Koelenberg

Ligging

De Bilt - Wilhelminalaan 10-12

Andere benaming

Colenberg, 't Klooster, Het Klooster, Coelenberch, Kolenberg, Kolenburg

Geschiedenis

In 1651 komen we de naam 't Klooster tegen, als 25 morgen grond door A.C. Parmentier gekocht wordt. Er wordt dan gesproken over een hofstede met huis en boomgaard. Na 1651 is mogelijk het bestaande huis verbouwd tot een buitenplaats.

Koelenberg ligt op het terrein van het vroegere Vrouwenklooster.

In 1656 vraagt Parmentier of de heerlijke rechten van het kleine gerecht Colenberg verlegd kunnen worden naar zijn bezittingen. Colenberg was iets zuidelijker gelegen en was ook al in het bezit van Parmentier. Dit verzoek wordt ingewilligd.

Rond 1770 komen we als eigenaar van de buitenplaats de familie Utenhoven tegen; de buitenplaats draagt dan de naam 't Klooster. Het huis werd diverse malen vergroot en verfraaid.

Tegen het einde van de 19e eeuw is het huis in eigendom van G.H.L. baron van Boetzelaer, die het landgoed in 1893 te koop aanbiedt. Het landgoed wordt dan aangeduid als "Landgoed Koelenberg of Het Klooster" en is 135 ha groot. Pas 4 jaar later wordt het huis dan met 10 ha grond gekocht door de K.N.M.I. De rest van het terrein wordt gebruikt voor de aanleg van het villapark Kloosterpark.

Door de K.N.M.I. wordt het huis verbouwd, onder toezicht van de rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel. Aan de rechterzijde wordt een 15 meter hoge observatietoren toegevoegd met daar bovenop een 17 meter hoge beukenhouten opbouw, die om dwarrelwinden te voorkomen, zo open mogelijk gemaakt was. Later is deze houten opbouw echter weer verdwenen.

Het voormalige landhuis is nu nog steeds in gebruik bij het K.N.M.I.

Bewoners

  • 1651 - Anthoni Charles Parmentier
  • 1826 - 1839 W.F. de Vrij
  • 1839 - 1866 F.H. Spengler
  • 1866 - C.W.J. baron Van Boetzelaer
  • - 1897 G.H.L. baron Van Boetzelaer
  • 1897 - K.N.M.I

Huidige doeleinden

  • Kantoor

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@