Huis Het Warmtink

Ligging

Deldenerbroek

Geschiedenis

Het huis, een door de Staten van Overijssel niet erkend havezate, is van de 15e eeuw tot in de 18e eeuw bewoond door de adellijke familie De Reiger en haar afstammelingen. Omstreeks 1745 werd het eigendom van de familie Gewin.

In 1807 is het huis geschilderd door de Amsterdamse schilder Anthonij Oberman, op verzoek van J.C. Gewin, lakenhandelaar te Amsterdam, die het huis in de zomer met zijn bewoonde en het landgoed tot een zekere bloei bracht. In 1816 werd het landgoed gekocht door E. Coster, textielfabrikant te Almelo. Het huis is in 1840 afgebroken. In een tegen de boerderij Binnenveld gebouwde spijker of herenkamer kon de Almelose familie thee drinken met uitzicht op de Warmtinklaan.

Bewoners

  • - familie De Reiger
  • 1745 - familie Gewin
  • 1816 - E.Coster

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Grachtenstelsel is grotendeels behouden evenals een deel van het oude parkaanleg.

Opengesteld

  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Overzicht Aangesloten Particuliere Landgoederen "Van niets tot iets".

Foto's © Albert Speelman 2023

@