Buitenplaats Wetterstein

Ligging

Delfzijl –heeft gelegen aan de Wettersteinstraat

Geschiedenis

Vermoedelijk zal zijn naam te danken zijn aan de officiersfamilie Wetter die in het begin van de 18e eeuw in Delfzijl voorkomt. Vijf grazen land wordt in 1730 verkocht aan hopman Robert Wetter. In een advertentie van 24 januari 1747 wordt het te huur aangeboden “een fraaie buitenplaats aan het trekpad bij Delfzijl, Wetterstein genaamd met appelhoven en tuinen en vijf grazen land”.

Op 21 oktober 1752 wordt het opnieuw te huur aangeboden, zonder dat de eigenaar vermeld wordt.

Hindrik Harms en Pieterke Jans, weduwe van Euwke Arents, van Wetterstein onder Uitwierde, trouwden op 7 februari 1762.

Kort daarop blijkt de controleur Tadeus Rinici van Theeken, getrouwd met Antje Postuma, er te wonen. In 1764 en 1766 lieten zij kinderen dopen te Uitwierde. Zij boden de buitenplaats in 1766 te koop aan, of de verkoop door is gegaan, is niet bekend.

Een paar maanden later, op 6 februari 1767 werd het ‘plaisante’ buitenplaatsje te huur aangeboden, “bestaande uit een royaal voorhuis, twee beneden- en één bovenkamer, keuken, schuur voor vier koeien en één of twee paarden, kelders, plantages, gracht, singel, visvijver, twee grote behovingen met 80 of meer vruchtdragende bomen”.

Op 26 februari 1782 wordt het huis Wetterstein met groot appelhof en tuinen ongeveer 2,5 gras groot door Pieter Nannes c.s. te Delfzijl publiek te koop aangeboden.

Bewoners

  • - 1730 Robert Wetter
  • - 1766 kinderen van Radeus Rinici van Theeken en Antje Postuma
  • - 1782 Pieter Nannes

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning
  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • De Ommelander Borgen en Steenhuizen, pag 426

Foto's © Albert Speelman 2024

@