Buitenplaats Rozenhout

Ligging

Den Burg

Geschiedenis

Omstreeks 1740 liet mr. Frederik Roosenboom een nieuw huis bouwen aan de weg van Oudeschild naar Den Burg. Het nieuwe huis diende als woonhuis van een hofstede die hij 'Rozenhout' noemde.

Bij de hofstede hoort ook de voormalige herberg 'Het Lagerhuis', die als stalling werd gebruikt.

Omstreeks 1811 liet de tapper Frederik Helder uit Den Helder de bomen op de buitenplaats kappen en het huis afbreken. In 1813 is dan ook sprake van 'een stuk land behoord hebbende tot de gewezene buitenplaats Rozenhout'. Alleen het als stalling gebruikte 'Lagerhuis' trotseerde de tijden.

Bewoners

  • 1740 - mr. Frederik Roosenboom

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@