Buitenplaats Arendsdorp

Ligging

Den Haag - Wassenaarseweg 64-66

Geschiedenis

De buitenplaats dankt zijn naam aan jonkheer Arent van Dorp die in 1586 een boerenhoeve met land aankocht, dat werd verpacht aan een boer. In de zomer woonde hij zelf in het voorhuis van de boerderij.

Omstreeks 1650 werd een als woning dienend paviljoen gebouwd. Rond 1737 bestond de buitenplaats uit een herenhuis, koetshuis, tuinmanshuis, boomgaard, visvijver,sterrenbos, warmoesland en een boerderij met stal en weilanden.

Na 1845 werd de buitenplaats samengevoegd met de buitenplaats Oostduin.

In het park van bevindt zich nog het 17e eeuwse paviljoen, dat als "de theekoepel" wordt aangeduid en het 18e eeuwse huis"De Rietjes".

Bewoners

  • 1586 - Arent van Dorp

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Opengesteld

  • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2024

@