Buitenplaats Buitenrust

Ligging

Den Haag

Andere benaming

Hessenhof

Geschiedenis

In 1708 werd door landgraaf Philips van Hessen-Philipstal de buitenplaats gebouwd. In 1783 werd het omgedoopt in Buitenrust, toen raadpensionaris Pieter van Bleyswijk het kocht. Na 1837 werd de buitenplaats gekocht door koning Willem II en samen met de buitenplaats Rustenburg bij Sorghvliet gevoegd.

In 1913 werd het afgebroken ten behoeve van de aanleg van de tuinen van het Vredespaleis.

Bewoners

  • 1708 - Philips van Hessen-Philipstal
  • 1783 - Pieter van Bleyswijk
  • > 1837 - Koning Willem II

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Het verheerlijkt Den Haag. Achttiende-eeuwse aquarellen en tekeningen door de familie La Fargue en haar tijdgenoten.

Foto's © Albert Speelman 2024

@