Buitenplaats Carolinenburg

Ligging

Den Haag - Bezuidenhoutseweg

Geschiedenis

De buitenplaats lag aan de Bezuidenhoutseweg en had via een bruggetje over de Bossloot een directe verbinding met het Haagse Bos. Vanaf dit bruggetje liep loodrecht een paadje, het Carolinenburchlaantje, naar de Jacobalaan, die weer van de boswachterswoning naar het Jacobaprieel liep. Het huis was genoemd naar prinses Carolina, de dochter van stadhouder prins Willem IV, die op deze plaats graag vertoefde. In de 18e en het begin van de 19e eeuw woonde de Portugees-joodse familie Teixeira er.

Bewoners

  • familie Teixeira

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Het verheerlijkt Den Haag. Achttiende-eeuwse aquarellen en tekeningen door de familie La Fargue en haar tijdgenoten.

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@