Buitenplaats Hofrust

Ligging

In het zuidoosten van Den Haag aan de trekvaart naar Delft. Achter het huis bevond zich een grote tuin. Deze mondde (met een poort) uit op het Voorburgstraatje.

Geschiedenis

Het huis lag met zijn voorzijde aan de Delftsche Trekvaart. Aan de achterzijde bevond zich een grote tuin. Op een zijterrein stonden vier huisjes. In een krantebericht uit 1838 werd Hofrust als volgt beschreven: "Eene kapitale en aangenaam gelegen HEERENHUIZING, genaamd HOFRUST, aan de oostzijde van de Vliet- of Trekvaart naar Delft […] met grooten en welaangelegden TUIN, beplant met een aantal Vrucht- en andere Boomen, schuur en uitgang aan het water; bevattende het Huis drie beneden- en zes bovenkamers, meest alle behangen, geplafonneerd en van stookplaatsen, waaronder met marmeren Mantels en Spiegels, voorzien, voorts twee kabinetjes, goede keuken, kelder, mangelkamer, zolder met twee afgesloten kamers, ruim voorhuis en portaal, en hetgeen tot een fatsoenlijk en welingerigte woning behoort […]"’ (1).

(Wanneer het huis werd gebouwd, is niet bekend). In 1787 verkocht Abraham Louis Richard, vroedschap van ’s-Gravenhage, de ‘Buitenplaats Hofrust met de Heerenhuyzingen en verdere getimmertes daarop staande’ aan Cornelis van Diest, koopman in wijnen. Deze verkocht de buitenplaats (alsmede vier andere woningen op het terrein) op 9 mei 1791 aan Rudolph Samuel Heutzy. Namens diens erfgenamen verkocht notaris Jacob Arnold Clignett op 29 april 1805 Hofrust c.a. aan Victor Jacob Koningsberger (2). Deze liet de buitenplaats op 30 november 1807 door notaris Arie Cornelis van Ogten aan Remigius Adolphus Happel, koopman, verkopen. Happel verkocht de buitenplaats op 23 april 1838 aan Lion Israel Enthoven, oprichter en eigenaar van de ijzerpletterij ‘Enthoven’. Zijn familie liet Hofrust in 1882 slopen en benutte de vrijgekomen ruimte ter uitbreiding van de (begin 20ste eeuw eveneens afgebroken) pletterij Enthoven.

Bewoners

 • (Eerste bewoners onbekend)
 • 1782 - 1787 Abraham Louis Richard, vroedschap van ’s-Gravenhage
 • 1791 - 1805 Rudolph Samuel Heutzy, ‘Agent van Saxen-Gotha en Gouverneur der Pages van de Prins van Oranje’ (4)
 • 1805 - 1807 Victor Jacob Koningsberger (1770-1823), op dat moment ‘Onderinspecteur bij de Thesaurie’ (5)
 • 1807 - 1838 Remigius Adolphus Happel
 • 1838 - Lion Israel Enthoven
 • - 1882 familie Enthoven
 • - In de periode daarna bewoonden huurders het huis. Voor de periode 1838-1842 was Hofrust voor f. 500,- per jaar verhuurd.(6)

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • (1) Gemeentearchief Den Haag (GA DH), Krantenarchief, Dagblad van ’s-Gravenhage d.d. 9 april 1838.
 • (2) GA DH, Rechterlijk Archief, inv. nr 422, nr 1295, folio 729.
 • (3) Ibidem, inv. nr 423, nr 2156, folio 536.
 • (4) Ibidem, Naamlijst der verkochte Huysen, 1804, 10.
 • (5) Berigt wegens het Wetgevend Ligchaam en den Staatsraad der Bataafsche Republiek voor 1806 (’s-Gravenhage 1806) 73.
 • (6) GA DH, Krantenarchief, Dagblad van ’s-Gravenhage d.d. 9 april 1838.

Foto's © Albert Speelman 2024

@