Buitenplaats Leyenburg

Ligging

Den Haag - hoek Loosduinsekade en Volendamlaan

Geschiedenis

Al in de 15e eeuw moet hier al een boerenwoning hebben gestaan, genaamd de Hoeckwoning. Vanaf de 17e eeuw werd het goed door rijke Haagse eigenaars waarschijnlijk als buitenplaats gebruikt. Er zal dus een herenkamer of herenhuis aan de boerderij gekoppeld zijn geweest. In een transportakte van 1737 werd een herenhuis, tuinmanshuis, stal en koetshuis, bos en terrassen, nog een huis en een stuk warmoesland genoemd.

De buitenplaats heeft meerdere eigenaren gehad, waaronder de douairiëre Van Berestein en na haar overlijden haar dochter Wilhelmina. Zij verkocht het in 1842 aan de heer Wouters. In die tijd werden delen van het landgoed verkocht.

Baron De Constant Rebecque nam in 1845 zijn intrek tot zijn dood in 1870. Later woonde er de voorlaatste burgemeester van Loosduinen, mr. H.A. van de Velde, gedurende zijn hele ambtsperiode van 1883 tot 1901. Het was toen nog maar twee hectare groot met bosland. In 1925 werd het centrale restant van het terrein verkocht aan de gemeente Den Haag, die er in 1928 een Openluchtschool vestigde. Na de verhuizing van de school in 1985 werd het hoofdgebouw gesloopt. In 1995 werd het terrein als parkje ingericht. Van de voormalige buitenplaats rest alleen nog de aanwezige dubbele rij lindebomen.

Bewoners

  • - Van Berestein
  • - 1842 Wilhelmina, dochter Van Berestein
  • 1842 - heer Wouters
  • 1845 - 1870 baron De Constant Rebecque
  • - mr. H. A. van de Velde
  • 1925 - gemeente Den Haag

Huidige doeleinden

  • Stadspark

Opengesteld

  • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2024

@