Buitenplaats Marlot

Ligging

Den Haag - Leidsestraatweg 77

Andere benaming

de Blauwe Camer

Geschiedenis

Op deze plaats stond al in de 15e eeuw een boerderij. Waarschijnlijk begin 17e eeuw werd het goed - toen 'de Blauwe Camer' geheten - tot boerderij met herenkamer uitgebouwd. In 1640 kwam het in bezit van Davidt van Marlot. In 1708 werd de buitenplaats bij een openbare verkoping beschreven als leen van de heren van Wassenaar met het recht op zwanendrift.

Het huidige, classicistische huis kwam waarschijnlijk na 1800 tot stand, waarbij delen van het oude gebouw in het nieuwe werden geïntegreerd.

De parkaanleg omvat zowel elementen uit de late 17e eeuw als een langgerekte vroeg 19e eeuwse landschappelijke aanleg. Door aankoop door de gemeente Den Haag in 1917 werd het park naar plannen van P. Westbroek veranderd in een openbaar park.

Bewoners

  • 1640 - David Marlot

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk
  • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2024

@