Buitenplaats Meer en Bos

Ligging

Den Haag - bij Heliotrooplaan 5

Geschiedenis

De naam van de buitenplaats is ontleend aan het Segmeertje dat in de 19e eeuwse landschappelijke aanleg is opgenomen. Een in het park gelegen, van oorsprong 18e eeuwse boerderij, is nu in gebruikt als restaurant.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Opengesteld

  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2023

@