Buitenplaats Om en Nabij

Ligging

Den Haag (Loosduinen) - Singelgracht

Geschiedenis

Tussen de Houtzagersssingel en het Om en Nabij was een stukje grond te vinden dat meer was dan alleen een tuin. Hier had Theunis Claesz. van Straeten in 1658 'seecker partije lants' gekocht. Hij maakte van zijn land een tuinderij en enkele jaren later bouwde hij er een huis op. Na zijn overlijden erfden de kinderen de tuinderij, maar uiteindelijk verkochten zij deze in 1718 aan mr. Otto Frederick Houttuyn, advocaat van het Hof van Holland. Hij verbouwde het tuindershuis tot een buitenhuis met een tuuinmanswoning en bracht er met zijn gezin de zomers door.

De gehele 18e eeuw woonder er aanzienlijke en gefortuneerde Hagenaars op de buitenplaats. In de Franse tijd (1810) liet de toenmalige eigenaar, schout-bij-nacht Jan Schreuder Haringman het huis echter afbreken. In 1840 verkocht de laatste eigenaar van de buitenplaats het gebied aan de Commissie van Algemeen Beheer tot aanbouw van armenwoningen te 's-Gravenhage.

Bewoners

  • 1658 - Theunis Claesz. van Straeten
  • - erven van Van Straeten
  • 1718 - Otto Frederick Houttuyn
  • - Jan Schreuder Haringman
  • 1840 - Commissie van Algemeen Beheer tot aanbouw van armenwoningen te 's-Gravenhage

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@