Buitenplaats Reigersbergen

Ligging

Den Haag - Leidsestraatweg ong.

Geschiedenis

Oorspronkelijk zijn de veenlanden en de hofstede Reigersbergen door de grafelijkheid van Holland aan een zekere Ysbrandt in leen gegeven en waren vervolgens een bezitting van de leden van het geslacht van Assendelft. In 1663 is Reigersbergen overgegaan in het bezit van de welgestelde boerenfamilies Van der Hooch en van Raephorst, die ieder voor de helft eigenaren waren. Kort daarop in 1671 werd de familie Raephorst eigenaar van het gehele bezit.

In 1739 is het bij boedelscheiding in bezit gekomen van de familie Van der Lubbe, deze familie was verwant aan de familie Van der Raephorst. Pieter van der Lubbe heeft de huismanswoning Reigesbergen in het jaar 1802 het verkocht aan Joachim Jochems, bankier te Den Haag.

Het als huismans- of boerenwoning gekochte huis heeft de familie Jochems laten verbouwen en uitbreiden tot de buitenplaats Reigersbergen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de buitenplaats (huis en park) door de Duitsers met de grond gelijk gemaakt teneinde een overzichtelijk en met een brede tankgracht en bunkers versterkt verdedigingsgebied te creëren voor de egelstelling Scheveningen-Clingendaal.

De gronden van de buitenplaats zijn tegenwoordig in eigendom van mevrouw H.E. Michiels van Verduynen.

Bewoners

  • 1739 - familie Van der Lubbe
  • - 1802 Pieter van der Lubbe
  • 1802 - Joachim Jochems
  • - H.E. Michiels van Verduynen

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Opengesteld

  • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
  • Natinaal Archief - Inventaris van het Archief van het Huis Reigersbergen - nummer toegang: 3.19.61

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@