Buitenplaats Rosenburg

Ligging

Den Haag - Oude Haagweg 377

Geschiedenis

De buitenplaats is waarschijnlijk als boerderij met herenkamer begonnen. De boerderij werd na 1721 door de familie Hooft uitgebouwd tot buitenplaats. Het herenhuis dat in 1775 wertd gebouwd, vormt de kern van het huidige hoofdgebouw, dat zijn neoclassicistische uiterlijk tussen 1821 en 1839 heeft gekregen.

In de 19e eeuw besloeg de buitenplaats zo''n 40 hectare, waarvan slechts twee hectare door het park werd ingenomen. De rest had een nustbestemming: bos, akkerland, weide, etc.

Aanvankelijk had het park een formele aanleg. Tegelijk met de verbouwing van het huis werd het park tot landschappelijke aanleg omgevormd. Veel van de aanleg is na de inrichting van het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen in 1898 verloren gegaan. In de loop van de tijd raakte het terrein steeds verder bebouwd.

Bewoners

  • 1721 - familie Hooft
  • 1898 - Geneeskundig Gesticht voor Kranzinnigen
  • 1927 - Stichitng Rosenburg

Huidige doeleinden

  • Psychiatrische inrichting Parnassia

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2023

@