Buitenplaats Rustenburg

Ligging

Den Haag

Andere benaming

Rust en Lust

Geschiedenis

Tot 1758 werd de buitenplaats Rust en Lust genoemd. Na 1837 werd de buitenplaats gekocht door koning Willem II en samen met de buitenplaats Rustenburg bij Sorghvliet gevoegd

Vanwege de bouw van het Vredespaleis in 1907 werd de buitenplaats afgebroken.

Bewoners

  • > 1837 - Koning Willem II

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Het verheerlijkt Den Haag. Achttiende-eeuwse aquarellen en tekeningen door de familie La Fargue en haar tijdgenoten.

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@