Buitenplaats De Kranenkamp

Ligging

Diepenveen - Raalterweg 39

Geschiedenis

Burgemeester van Deventer, Gerhard Joan Jacobson, liet rond 1700 het landhuis bouwen als middelpunt van rechte lanen die naar drie richtingen uitzicht boden. Het landhuis is verdwenen, maar een deel van het lanenstelsel is er nog. De toegangslaan komt nu uit bij de boerderij De Kranenkamp, die achter de plaats van het voormalige landhuis ligt.

De boerderij werd rond 1831 door Izaäk van Delden verbouwd. Er kwam ook een koetshuis bij. Hij was getrouwd met de achterkleindochter van de bouwer van het huis. Diverse leden van de familie hadden het landgoed al verder uitgebreid. Van Delden liet aanpassingen aanbrengen in de tuin. Hij liet tuinarchitect Albertus van Leusen, bijgenaamd Slinger-Bertus, een deel van het park ten zuiden van de oude oprijlaan wijzigen in landschapsstijl. De dochter van Van Delden trouwde met Willem Conraed Houck. Houck maakte in 1849 zelf een ontwerp voor het zuidelijke deel van het park.

In 1934 werd het landgoed gesplitst. Het zuidelijke deel werd verkocht aan de heer dr. Willem Matthias Kolff (1877-1962), cargadoor in Rotterdam. Die liet het landhuis afbreken met het doel er op termijn een nieuw huis neer te zetten. De Tweede Wereldoorlog heeft dit verhinderd. Hij liet wel een jachthuis bouwen, vermoedelijk ontworpen door de architect Ir. W.P.C. Knuttel. In 1950 verkocht hij zijn deel aan de voorganger van de Stichting IJssellandschap.

Dankzij diverse herstelwerkzaamheden is sinds 2008 het Engelse landschapspark weer in volle glorie te bewonderen.

Bewoners

  • 1700 - Gerhard Joan Jacobson
  • - Izaäk van Delden
  • - Willem Conraed Houck
  • 1934 - 1950 Willem Matthias Kolff
  • 1950 - Stichting IJssellandschap

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk. Het landgoed is deels toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Overijssel
  • Landgoederen bij Deventer en Bathmen, 2012

Foto's © Albert Speelman 2023

@