Buitenplaats Het Overvelde

Ligging

Diepenveen - Boxbergerweg 66

Geschiedenis

De Hottinger-atlas uit 1783 laat een eenvoudig, vierhoekig lanenstelsel zien met de boerderij Overvelde-Papeterije en de boerderij Wilgerije. Het huidige landhuis was nog niet gebouwd. Abraham van Suchtelen verwierf het landgoed in het derde kwart van de 18e eeuw. Naast de boerderij Het Overvelde werd het grote classicistische landhuis gebouwd met een bijbehoren de parkaanleg.

Een verdere invulling en uitbreiding van het landgoed hebben latere eigenaren bijgedragen. Aanpassingen in landschapstijl werd ten tijde van de familie Ten Kampe, die van 1814 tot 1852 eigenaar was, gedaan.

Een opmerkelijke element is de zogenaamde apostelgroep. Een groep van twaalf eikenbomen in het zuidelijk gelegen weiland, die de twaalf apostelen symboliseren. Deze werd vermoedelijk rond het midden van de 19e eeuw aangelegd door de toenmalige eigenaar Abram Verwey, die predikant was.

De familie Van Coeverden uit Den Haag werd in 1884 eigenaar van het landgoed, die hier tot 1956 zouden blijven wonen. Na het overlijden van de laatste Van Coeverden is het beheer ondergebracht bij de stichting Landgoed Het Overvelde.

Bewoners

 • - Abraham van Suchtelen
 • 1814 - 1852 familie Ten Kampe
 • - 1871 baronesse van Heeckeren van Brandsenburg
 • - Abram Verwey
 • 1884 - 1956 familie Van Coeverden
 • 1956 - Stichting Landgoed Het Overvelde (eigenaar)
 • - familie Klaver-Pernot

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Het huis is niet toegankelijk
 • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Overijssel
 • Landgoederen bij Deventer en Bathmen, 2012

Foto's © Albert Speelman 2024

@