Buitenplaats Carolinapark

Ligging

Dieren - Hogestraat

Geschiedenis

Van dit kleine buiten dateert het neoclassicistische herenhuis oorspronkelijk mogelijk uit de 17e eeuw. De in 1832 nog bescheiden tuin, kreeg in de loop van de 19e eeuw haar huidige omvang door de samenvoeging van enkele percelen.

Onder leiding van Jan Copijn kwam de huidige aanleg in gemengde stijl waarschijnlijk omstreeks 1875 tot stand.

In 1942 werd het park door de gemeente aangekocht uit de nalatenschap van mejuffrouw J. Haitzema-Viëtor, die het huis lange tijd had bewoond. In het park is ook een in 1916, vermoedelijk naar ontwerp van architect G.J. Uiterwijk, gebouwd tuinhuis te vinden in de zogenaamde Um-1800 stijl.

In 2013 zijn de volière en duiventoren gerestaureerd.

Bewoners

  • - J. Haitzema-Viëtor
  • - 1942 erven van Haitzema-Viëtor
  • 1942 - gemeente Dieren (nu Rheden)

Huidige doeleinden

  • Kantoor

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk
  • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Parels van de oostelijke Veluwezoom
  • Gelders Arcadië. Atlas van een buitenplaatsenlandschap

Foto's © Albert Speelman 2024

@