Buitenplaats Duinvliet

Ligging

Domburg - Noordweg

Geschiedenis

Op 28 augustus 1776 erfde mr Paulus Ewaldus van de Perre de buitenplaats van zijn moeder. In 1776 kocht hij de buitenplaats Hoogduin, liet het afbreken en trok het bij Duinvliet.

In 1786 ging de buitenplaats, na het overlijden van Van de Perre, met het bos van Hoogduin en Landlust en het park Loverendale over in handen van zijn oudere broer Johan Adriaen van de Perre, heer van Nieuwerve, die woonde op Westhove. Het huis werd bewoond door diens huisleraar J.H. van der Palm. Na het overlijden van Van de Perre in 1790 is de buitenplaats in handen gekomen van zijn jongste broer Martinus Johan Veth van de Perre.

In 1815 werd de buitenplaats afgebroken. Het bos werd een openbaar wandelpark. Het hele bos heet nu, ook waar het voormalige Duinvliet stond, Hoogvliet. Dit ter onderscheid met de naam van (Klein) Duinvliet, dat in 1839 aan de overkant van de Noordweg verrees.

Bewoners

  • 1776 - 1786 mr. Paulus Ewaldus van de Perre
  • 1786 - 1790 Johan Adriaen van de Perre
  • 1790 - 1815 Martinus Johan Veth van de Perre
  • 1815 afbraak buitenplaats

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Opengesteld

  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@