Buitenplaats Boschwijk

Ligging

Doorn - heeft gelegen op de hoek Boswijklaan / Driebergsestraatweg

Geschiedenis

De huis werd in 1938 gesloopt en de grond werd in percelen verkocht.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Doorn, geschiedenis en architectuur

Foto's © Albert Speelman 2023

@