Buitenplaats Doornveld

Ligging

Doorn - Driebergsestraatweg 27

Andere benaming

Rustwijk

Geschiedenis

Aannemer Gerrit Jan Meerdink uit Zeist kocht in 1860 samen met dakpannenfabrikant Ravesteijn een perceel grond uit de boedel van wijlen J.D.C.C.W. d'Ablaing van Giessenburg, de eigenaar van Moersbergen. In 1861 bouwde Meerdink dit buitenplaats, hoogstwaarschijnlijk naar eigen ontwerp. Via Ravesteijn kwam dit huis in het bezit van mevrouw M.A.C. Ravesteijn, echtgenote van J. Westrik. Deze lieten een park bij het huis aanleggen. Het huis kreeg de naam Rustwijk. Na een aantal jaren heeft de de familie Westrik de naam van het huis gewijzigd in Doornveld, want in een kranteartikel uit 1870 wordt niet meer over Rustwijk gesproken: 'Op den huize Doornveld, onder Doorn, gebeurde het Zondag jl. tusschen 4 en 5 ure dat, terwijl de tafel gedekt maar de gasten nog niet gezeten waren, een ongenoode gast door een der openstaande ramen binnenkwam, en onbemerkt zich van pl.min. 60 stuks tafelzilver meester maakte en dit zoo goed wist te bergen, dat het den politie tot nu toe nog niet gelukt is, daarvan iets terug te vinden.'

Na het overlijden van de heer Westrik, gaat zijn weduwe in Driebergen wonen en verkoopt het huis in 1880 aan Cornelis Johannes Kneppelhout, die bewoner van kasteel Sterkenburg is. Hij was een zoon van mr. Karel Jan Frederik Cornelis Kneppelhout van Sterkenburg en Susanne Elisabeth Drabbe. Tot 1886 woont hij op het huis, maar gaat dan op het er tegenover liggende Beukenrode gaat wonen. Doornveld verhuurt vanaf dat jaar als zomerwoning en pension.

Vanaf 1910 werd Doornveld bewoond door mr. A. baron van Schimmelpenninck van de Oye, die van 1909 tot 1929 burgemeester van Doorn was. Enkele jaren heeft hij in deze buitenplaats gewoond, waarna het vrij lang onbewoond en gesloten bleef.

Pas in 1936 kwam er een nieuwe koper en tevens bewoner, namelijk J.H.E. baron van Nagell, die ook al burgemeester van Doorn was. In 1969 vertrekt de baron en het huis wordt gekocht door een Stichting voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte bejaarden.

Doornveld gaat nog enkele keren in andere handen over, tot het in 1988 gekocht wordt door PL & Partners Beheer B.V. te Amersfoort, die er haar kantoor in vestigd, na het eerst grondig gerestaureerd te hebben.

Het huis is gebouwd in eclectische bouwstijl met een symmetrische voorgevel. In het park rond het huis vinden we een koetshuis in dezelfde stijl als het huis, maar van een wat latere datum. Ook bevindt zich in de linker hoek een klassieke Japanse tuin, met kleine pagodes, bonsaiboompjes, grote zwerfkeien (die uit o.a. Zweden geïmporteerd zijn), bamboe- en azaleastruiken.

Bewoners

  • 1860 - 1962 Gerrit Jan Meerdink en de heer Ravesteijn
  • 1862 - 1880 J. Westrik x M.A.C. Ravesteijn
  • 1880 - 1910 Cornelis Johannes Kneppelhout
  • 1910 - 1929 mr. A. baron Van Schimmelpenninck van de Oye
  • 1936 - 1969 J.H.E. baron Van Nagel
  • 1969 - Stichting voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte bejaarden
  • 1988 - PL & Partners Beheer BV

Huidige doeleinden

  • Kantoor

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

Kastelen en Buitenplaatsen op en om de Utrechtse Heuvelrug

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@