Buitenplaats Duno

Ligging

Doorwerth - Dunolaan ong.

Andere benaming

Duinoog

Geschiedenis

Rond 1800 is het landschapspark ontstaan met daarin onder meer een prieeltje, theekoepel, kassen, rosarium, belvedere en diverse betonnen rotspartijen (cementrustiek). Het landgoed werd in 1907 uitgebreid met domeinbossen van Doorwerth en de Westerbouwing. In 1915 werd op een deel van het landgoed in 1915 het tuindorp Heveadorp aangelegd. Rond 1926 werd een rozentuin aangelegd en werden vergezichten over de Rijn vrijgekapt. Nadat eigenaar Odo van Vloten was overleden, werd de buitenplaats in 1931 bezit van het Geldersch Landschap. Het 19e eeuwse landhuis, destijds in gebruik als hotel, ging in de Tweede Wereldoorlog verloren. Van de buitenplaats resteert alleen het omliggende park met parkbos.

Bewoners

  • - 1931 Odo van Vloten
  • 1931 - Geldersch Landschap

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Opengesteld

  • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Gelders Arcadië - Atlas van een buitenplaatsenlandschap - 2011

Foto's © Albert Speelman 2024

@