Buitenplaats Crabbehoff

Ligging

Dordrecht - Talmaweg 10

Andere benaming

Schouwenhofstede

Geschiedenis

De Zuidpolder, waarin de buitenplaats Crabbehoff gelegen is, werd in 1616 bedijkt. Op kaarten die voor dat jaar gemaakt zijn, is op de plaats van het latere Crabbehoff al een eendenkooi te zien. Kort na de bedijking werd hier een hofstede gesticht. Eigenaar was Roeland van der Clooster alias Schouw: Crabbehoff werd toen Schouwenhofstede genoemd. Via vererving kwam de buitenplaats, waarop in 1646 een herenhuis met torentje gebouwd was, in handen van de familie Van Slingelandt. Tussen 1765 en 1857 werd het een aantal keren verkocht.

Na een brand in 1808 werd de hofstede in 1857 herbouwd op initiatief van de Dordtse reder Adolph Blussé. Daarvoor gebruikte hij ornamenten van afgebroken Dordtse panden, zoals het torentje, de windwijzer en het poortje van de Kloveniersdoelen. Door vererving kwam de buitenplaats in de familie Staring: Blusse's achterkleinzoon W.H. Staring kwam in 1913 uit de Achterhoek om de buitenplaats over te nemen. Hij maakte er een modelboerderij van. Hij bouwde ook een nieuw huis en verwerkte daar materiaal van het oude huis in, waarbij de toren naar plannen van H.F.L. Frowein werd herbouwd.

Het huidige huis is voorzien van twee zijvleugels met trapgevels en aan de noordzijde een torentje met ui-vormige spits.

Bewoners

  • - Roeland van der Clooster
  • - familie Van Slingelandt
  • 1857 - Adolph Blussé
  • - familie Staring
  • 1913 - W.H. Staring

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning
  • Restaurant

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk

In het koetshuis is restautant De Hoffnar gevestigd.

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2021

@