Buitenplaats Crabbehoff

Ligging

Dordrecht - Talmaweg 10

Andere benaming

Schouwenhofstede

Geschiedenis

De Zuidpolder, waarin de buitenplaats Crabbehoff gelegen is, werd in 1616 bedijkt. Op kaarten die voor dat jaar gemaakt zijn, is op de plaats van het latere Crabbehoff al een eendenkooi te zien. Kort na de bedijking werd hier een hofstede gesticht. Eigenaar was Roeland van der Clooster alias Schouw: Crabbehoff werd toen Schouwenhofstede genoemd. Via vererving kwam de buitenplaats, waarop in 1646 een herenhuis met torentje gebouwd was, in handen van de familie Van Slingelandt. Tussen 1765 en 1857 werd het een aantal keren verkocht.

Na een brand in 1808 werd de hofstede in 1857 herbouwd op initiatief van de Dordtse reder Adolph Blussé. Daarvoor gebruikte hij ornamenten van afgebroken Dordtse panden, zoals het torentje, de windwijzer en het poortje van de Kloveniersdoelen. Door vererving kwam de buitenplaats in de familie Staring: Blusse's achterkleinzoon W.H. Staring kwam in 1913 uit de Achterhoek om de buitenplaats over te nemen. Hij maakte er een modelboerderij van. Hij bouwde ook een nieuw huis en verwerkte daar materiaal van het oude huis in, waarbij de toren naar plannen van H.F.L. Frowein werd herbouwd.

Het huidige huis is voorzien van twee zijvleugels met trapgevels en aan de noordzijde een torentje met ui-vormige spits.

Bewoners

 • <1646 – Cornelis van Roelandz van de Clooster
 • >1646 – 1688 dames Barthoutz van Slingeland
 • 1688 - >1719 Cornelia van Slingeland
 • <1731 – 1757 Johan Diderik van Slingeland
 • 1757 – 1765 Petronella van den Burch en Aalbrecht van Slingeland
 • 1765 – 1768 Cornelia Everwijn
 • 1768 – 1781 Hugo Repelaer
 • 1781 – 1801 Adriaan de Bruyn
 • 1801 – 1808 Adrianus de Bruyn
 • 1857 - Adolph Blussé
 • 1858 – Pieter Blussé
 • - familie Staring
 • 1913 – 1934 W.H. Staring
 • 1934 – 1959 C.J.H. Redelé
 • 1959 – gemeente Dordrecht
 • - 1989 Stichting Olaersduyn
 • 1989 – 2004 Ad en Hannie Eland-Van Meijeren
 • 2004 – Pieter Jan Dekker

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning
 • Restaurant

Opengesteld

 • Het huis is niet toegankelijk

In het koetshuis is restautant De Hoffnar gevestigd.

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
 • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
 • ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’, Een studie naar de opkomst en neergang van de buitenverblijven op het Eiland van Dordrecht (1600-1832). – juni 2017 - Cas van Rossum
 • Dordrecht van buitenhuizen en lusthoven naar stadsparken – M van Baarsel en E van Heiningen

Foto's © Albert Speelman 2024

@