Buitenplaats Dordwijk

Ligging

Dordrecht - Dordwijklaan 2-6

Geschiedenis

De buitenplaats Dordwijk werd in 1630 gesticht op de plaats waar ooit een kooikershuis stond. Het bestond toen uit een boerderij, een tuinmanskeet, enkele opstallen en een plantage. Het was in eigendom Cornelis Jacobs van Beveren (1568-1641).

In 1642 werd de boerderij verfraaid met een torentje en werd al snel “het Torensteedje” genoemd. Het was toen in eigendom van Willem Jacob Cornelis Paets (1596-1669).

In 1692 werd het gekocht door Pieter Onderwater Mattheusz (1651-1728), brouwer en schoonzoon van de beroemde schilder Aelbert Cuyp. De buitenplaats werd omgeschreven als een “een zeer schone en plezante woning gelegen aan de Straetwech in het Oude Lant van Dubbeldam”. Meer dan anderhalve eeuw bleef de buitenplaats in het bezit van de familie, die veel aan het landgoed liet veranderen. Er werd o.a. een nieuwe herenhuis gebouwd.

Na het overlijden van de weduwe van Onderwater, Anthonia Clara Stoop, in 1851 werd het verkocht aan mr. Jonkheer Van der Wall ( -1853). Het huis werd gesloopt en de tuinen door de tuinarchitect J.D. Zocher, omgevormd tot een park in Engelse landschapsstijl met een Zwitsers chalet, een hertenkamp, bijzondere bomen, waterpartijen, een eiland en bruggetjes. Op het terrein werd in 1852 - 1854 Huize Dordwijk gebouwd.

Na het overlijden van jhr. Van der Wall in 1853, nam zijn weduwe jvr. M.J. Repelaer, de heer Christoffel Eggink in dienst. Met uitzondering van de villa Dordwijk ontwierp hij alle andere opstallen, alsook de ananaskas en het fraaie toegangshek.

Na het overlijden van jvr Repelaer in 1862 kwam de buitenplaats in het bezit van de familie Repelaer.

In 1880 kwam het in bezit van jhr. P.J.J. Repelaer, die het huis liet vergroten en wijzigen in chaletstijl. De zogenoemde ‘Nieuwe Uitleg” werd in 1892 aan het landgoed toegevoegd. Op dit nieuwe gedeelte werd de villa Sorghvliet gebouwd. Huize Dordwijk voldeed niet voor bewoning in de winter. De villa is gebouwd naar een ontwerp van H.J.F. Klinkhamer. Samen met B.J. Ouëndag ontwierp hij ook de uitbreiding in 1899. Het thans Villa Repelaer genoemd werd na een brand in 1995 herbouwd.

De kasteelboerderij werd in 1940 ernstig beschadigd door oorlogshandelingen.

Ns verkoop door de laatste eigenaar, jhr. P.H. van der Wall-Repelaer, kwam de buitenplaats onder toezicht van Staatsbosbeheer.

Wegens geldgebrek raakte het danig in verval. Sinds 1995 is het landgoed in het bezit van Landgoed Dordwijk BV,

Bewoners

 • 1630 – 1641 Cornelis Jacobs van Beveren
 • 1641 – 1669 Willem Jacob Cornelis Paets
 • 1669 -  mr. Dirk van Leijden van Leeuwen
 • - 1692 Pieter en François Adriaan van Leijden van Leeuwen
 • 1692 – 1728 Pieter Onderwater Mattheusz
 • 1728 – 1751 Maria Onderwater
 • 1751 – 1754 Mattheus Onderwater
 • 1754 – 1817 Abraham Hendrik Onderwater Mattheusz
 • 1817 – 1831 Johanna Adriana Onderwater
 • 1831 – Erven van Adriana Onderwater
 •  - 1851 Anthonia Clara Stoop
 • 1851 – 1853 mr. Jhr. P. van der Wall x Jvr. M.J. Repelaer
 • 1853 – 1862 Jvr. M.J. Repelaer
 • 1862 – familie Repelaer
 • 1880 – Jhr. P.J.J. Repelaer
 •  - 1923 familie Repelaer
 • 1923 – 1976 familie Van der Wall-Repelaer
 • 1995 – Landgoed Dordwijk BV

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
 • ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’, Een studie naar de opkomst en neergang van de buitenverblijven op het Eiland van Dordrecht (1600-1832). – juni 2017 - Cas van Rossum
 • Dordrecht van buitenhuizen en lusthoven naar stadsparken – M van Baarsel en E van Heiningen

Foto's © Albert Speelman 2024

@