Huis te Dubbeldam

Ligging

Dordrecht – gelegen aan de Dubbeldamseweg-Zuid (begraafplaats)

Andere benaming

Het Blauwhuis, Het Blauwe Huis

Geschiedenis

Het is een van de oudst bekende buitenplaats op het Eiland van Dordrecht. Voor 1620 is de buitenplaats gebouwd. In de 17e eeuw werd het bewoond door het geslacht Van der Mijle. De familie speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Dordtse polders. Cornelis van der Mijle (1578 – 1662) leefde aan het begin van de 17e eeuw in ballingschap in Goedereede.

In 1750 werd het aangekocht door medidinae doctor Abraham Tarsier (Targier). De buitenplaats omvatte “een tuinmanshuis, stalling, boomgaard, tuin en beplanting, zo van lanen enz., naast de verdere naastgelegen weilanden; groot twaalf morgen en 84 roeden nabij de Markettenweg”.  Na zijn overlijden in 1769 werd het verkocht.

Het huis werd in 1770 gesloopt.

Bewoners

 • - 1662 Cornelis van der Mijle
 • - 1664 Adriaan van der Mijle
 • 1664 – 1682 Clara Elisabeth van der Mijle
 • 1682 – 1686 Jan Schijvelberg (?)
 • 1686 – 1694 Nicolaas Stoop Jacobsz
 • 1694 – 701 Willem Stoop
 • 1701 – Alida Pompe van Meerdervoort
 • - 1750 Nicolaas Stoop
 • 1750 – 1769 dr. Abraham Tarsier
 • 1769 – 1770 Wouter Buck

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’, Een studie naar de opkomst en neergang van de buitenverblijven op het Eiland van Dordrecht (1600-1832). – juni 2017 - Cas van Rossum
 • Dordrecht van buitenhuizen en lusthoven naar stadsparken – M van Baarsel en E van Heiningen

Foto's © Albert Speelman 2023

@