Buitenplaats Dubbelsteyn

Ligging

Dordrecht (Dubbeldam) - Dubbelsteynlaan

Andere benaming

(Dubbelstein)

Geschiedenis

Aan het einde van de 17e eeuw lag vlak bij de kerk van Dubbeldam een boerenhofstede. Deze was in het bezit van de familie Van den Broucke. De Dordrechtse koopman Mattheus van den Broucke Eliaszn (1657-1716) kocht in 1690 72 roeden land in het oude land van Dubbeldam, in aansluiting op de landerijen die hij daar ter plaatse al bezat. Niet lang daarna moet er een herenhuis zijn gebouwd. Na het overlijden Van den Broucke op 14 november 1716 verkochten zijn erfgenamen in 1717 de buitenplaats aan de Dordtse koopman Gilles Franken. Hij betaalde er ƒ 15.750,-- voor. Twee jaar later, toen hij het bezit doorverkocht aan Pieter Eelbo, was de verkoopprijs ƒ 18.000,--. Na het overlijden van Eelbo in 1752 kwam de buitenplaats in bezit van Jacobus van de Wall, predikant te Dordrecht en gehuwd met Eelbo's oudste dochter Margaretha Elisabeth. Dit echtpaar verkocht de buitenplaats op 11 mei 1753 aan Hendrik Franken. Vier jaar later overleed Franken kinderloos. Waarna het buiten in handen overging van zijn zuster. Deze, Catharina Maria Franken, was getrouwd met Willem Lodewijk Pielat, predikant te Den Haag. Het echtpaar zag een zomerwoning zo ver van hun woonplaats waarschijnlijk niet zitten en verkochten het in oktober 1757 aan Pieter Hoeufft (1708-1778). Pieter overleed in 1778, waarna de buitenplaats in eigendom overging op zijn schoonzoon Hendrik Onderwater (1747-1822), die gehuwd was met Hoeuffts enige dochter, Sophia Adriana. Dit echtpaar had al sinds enige jaren een buitentje vlakbij de stad, genaamd Weyzigt. Op 23 mei 1822 stierf Sophia Adriana Hoeufft op 77 jarige leeftijd. Vier maanden daar overleed ook Hendrik Onderwater. Het echtpaar had geen kinderen. Het huis ging over op de enige erfgenaam, Hendrik Onderwater van Puttershoek (1776-1837), een zoon van Hendriks oudste broer Boudewijn. Na het overlijden van Hendrik Onderwater van Puttershoek in 1837 ging de buitenplaats over op Joannes Pompejus Boudewijn Onderwater. Hij trouwde in 1841 met jvr. Johanna Henrietta de Court. Mevrouw Onderwater-De Court overleed in 1880. Enkele jaren eerder had ze de buitenplaats al verkocht. De nieuwe eigenaren velden het bos in de winter van 1877-78. In het najaar van 1878 werd de sloop van het huis ter hand genomen. Wat overbleef na de sloop was het grote bijgebouw en de vijvers. In het bijgebouw werd een herberg gevestigd, waarbij de achterkamer van de orangerie een bestemming kreeg als gelagkamer. Het werd, tezamen met het terrein van de voormalige buitenplaats, gekocht door Henri François de Court Onderwater (1877 - 1957), een kleinzoon van de laatste bewoner. Hij nam zijn intrek in het bijgebouw van Dubbelsteyn, waar hij in 1957 overleed. In 1958 kocht de gemeente Dordrecht, die intussen Dubbeldam had geannexeerd, de gronden en het gebouw op, en richtte het terrein in tot stadspark.

Bewoners

 • < 1673 familie Van de Broucke
 • < 1691 Johan van den Burch
 • < 1716 Mattheus van den Broucke Eliaszn
 • 1717 - 1719 Gilles Franken
 • 1719 - 1752 Pieter Eelbo
 • 1752 - 1753 Jacobus van de Wall x Margarethe Elsisabeth Eelbo
 • 1753 - 1757 Hendrik Franken
 • 1757 Catharina Maria Franken x Willem Lodewijk Pielat
 • 1757 – 1778 Pieter Hoeufft
 • 1778 - 1822 Hendrik Onderwater x Sophia Adriana Hoeufft
 • 1822 - 1837 Hendrik Onderwater van Puttershoek
 • 1837 - 1877 Joannes Pompejus Boudewijn Onderwater x jvr. Johanna Henriette de Court
 • 1878 sloop van de buitenplaats
 • - 1957 Henri François de Court Onderwater
 • 1958 - gemeente Dordrecht

Huidige doeleinden

 • Stadspark

Opengesteld

 • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

 • Buitenplaatsen op Walcheren
 • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
 • ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’, Een studie naar de opkomst en neergang van de buitenverblijven op het Eiland van Dordrecht (1600-1832). – juni 2017 - Cas van Rossum
 • Dordrecht van buitenhuizen en lusthoven naar stadsparken – M van Baarsel en E van Heiningen

Foto's © Albert Speelman 2023

@