Buitenplaats Eyckendonck

Ligging

Dordrecht - Dubbelsteynlaan-West 8

Andere benaming

(Eijckendonck, Eyckendonk, Eijkendonck)

Geschiedenis

Op een kaart uit 1611 is al een huis met geboomte te onderscheiden. Een kaart uit 1673 wordt de de naam Eyckendocq vermeld bij een boerderij. In 1684 wordt door Pompejus de Roovere hier een buitenplaats gebouwd. Het herenhuis kwam oostelijk van de boerderij te liggen. Deze boerderij, genaamd Oudt Eijck en Donck, is in 1905 afgebroken. Het inrijhek vond een koper in Belgie, waar het nu voor een herenhuis in de buurt van Ukkel staat.

Het herenhuis is begin 20ste eeuw verbouwd tot café met speeltuind aan de Dubbeldamseweg. Het is gesloopt in of kort na 1997 en heeft plaatsgemaakt voor een apartementencomplex “Residence Eyckendonk”.

Bewoners

 • - Cornelis Eykendonck
 • ca 1664 – Wouter Cornelisz van Eykendonk
 • - 1652 Pieter de Roovere
 • 1652 – 1682 Sophia van Beveren
 • 1682 – 1723 Pompejus de Roovere
 • 1707 – 1731 erven van Pompejus de Roovere
 •  - 1744 Johanne Everwijn
 • 1744 – 1792 familie Berck en Karsseboom
 • - 1792 familie Rees
 • 1792 – 1793 Herman Molendijk Ariensz
 • 1793 – 1997 herberg/café

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
 • ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’, Een studie naar de opkomst en neergang van de buitenverblijven op het Eiland van Dordrecht (1600-1832). – juni 2017 - Cas van Rossum
 • Dordrecht van buitenhuizen en lusthoven naar stadsparken – M van Baarsel en E van Heiningen

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@