Buitenplaats Eyckendonck

Ligging

Dordrecht - Dubbelsteynlaan-West 8

Geschiedenis

Op een kaart uit 1611 is al een huis met geboomte te onderscheiden. Een kaart uit 1673 wordt de de naam Eyckendocq vermeld bij een boerderij. In 1684 wordt door Pompejus de Roovere hier een buitenplaats gebouwd. Het herenhuis kwam oostelijk van de boerderij te liggen. Deze boerderij, genaamd Oudt Eijck en Donck, is in 1905 afgebroken. Het inrijhek vond een koper in Belgie, waar het nu voor een herenhuis in de buurt van Ukkel staat.

Het herenhuis is in 1999 afgebroken en vervangen door een apartementencomplex.

Bewoners

  • 1684 - Pompejus de Roovere

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2021

@