Buitenplaats Groenhoven

Ligging

Dordrecht –

Andere benaming

(Groenhove)

Geschiedenis

De buitenplaats is al snel na de totstandkoming van de polder Wieldrecht in 1659 ontstaan. Op een kaart van Mattheus van Nispen naar Jacob Sperwer en Johan Cop uit 1660 komt een buitenplaats op de hoek van de Kilweg en de Dwarsweg (nu Smitsweg) voor. Op die kaart staat ook al één van de twee bijbehorende pachtboerderijen, Molenzigt aan de Westkil. De boerderij werd in 1660 gebouwd en afgebroken voor 1836. De andere pachtboerderij, Overkerk, gelegen aan de Kilweg ten westen van het herenhuis, dateert uit het midden van de 18e eeuw. Deze boerderij ging in 1810 en nogmaals 1904 in vlammen op, maar werd herbouwd totdat uiteindelijk in 2002 de laatste resten werden gesloopt.

In 1764 gaf de eigenaar van de buitenplaats Jacob Adriaan Braets (1732-1780), telg uit een Dordts patriciersgeslacht, opdracht aan de landmeter P.A. Ketelaar tot het vervaardigen van een ‘kaarte van de buite plaats Groenhove met de thuinen, park of wildbaan, oranjerie en bossen etc. als ook de twee boere wooningen, de eene genaamd Overkerk en de andere Molezigt met de landerijen daar aan gebruikt werdende en aande Wel.Ed.Gestr. heer en mr. J.A. Braets toebehoorende, alle gelegen in het 4de en 6de part van de polder van Wieldregt in het Eiland van Dordregt’.  De buitenplaats besloeg meer dan twee hectare,

In 1795 deed de laatste eigenaar Pieter Hendrik van der Wall (1737-1808) een verzoek aan om de buitenplaats te mogen verkopen. De tekst luidde: ‘Request van P.H. van de Wall, Oud Raad en Oud Burgemeester der Stad Dordrecht, verzoekende, permisie om zyne Buitenplaats Groenhoven te mogen verkoopen en transporteeren, om in staat gesteld te worden by de geforceerde provisioneele geldnegotiatie contante penningen op de eerste requisisitie te kunnen fourneeren’. Zijn verzoek werd aanvaard en in 1795 werd het te koop aangeboden.

Na verkoop werd de buitenplaats in 1799 gesloopt.

Bewoners

  • - 1705 Jacob Braets x Susanne Terwen
  • 1705 – 1757 Susanne Terwen
  • 1757 – 1780 Jacob Adriaan Braets x Sophia van den Brandeler
  • 1780 – 1799 Pieter Hendrik van der Wall

Bronverwijzing

  • ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’, Een studie naar de opkomst en neergang van de buitenverblijven op het Eiland van Dordrecht (1600-1832). – juni 2017 - Cas van Rossum
  • Straatnaamgeving Wilgenwende, 2010.

Foto's © Albert Speelman 2023

@