Buitenplaats Groot Raij

Ligging

Dordrecht – Zeedijk t.o. 6

Geschiedenis

In 1652 is met de aanleg van de Zeedijk de Alloyzenpolder ontstaan, waarna er binnen de dijken gebouwd kon worden. De buitenplaats is vermoedelijk tussen 1652 en 1673 door de Vrouwe van Meeuwen gebouwd. De familie Van Meeuwen was afkomstig uit het Land van Altena en bezat een aantal aaneengesloten percelen op het Eiland van Dordrecht.

Het huis heeft slechts circa 60 jaar bestaan. Vermoedelijk door de dijkdoorbraken van 1715 en 1717 is het huis Groot Raij ernstig beschadigd geraakt en vervolgens afgebroken. Door de familie Van Meeuwen is ten oosten van het voormalige huis de tegenwoordig nog aanwezige Alloyzenhoeve gebouwd.

De plaats waar de buitenplaats heeft gelegen is nog aanwezig.

Bewoners

  • Ca 1652 – familie Van Meeuwen

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • RAAP-rapport 998 – april 2004 – “Onderzoeksgebied Groot Raij. Gemeente Dordrecht. Een inventariserend archeologisch onderzoek.

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2021

@