Buitenplaats Haaswijk

Ligging

Dordecht - Haaswijkweg oost

Geschiedenis

Haaswijk is al op een kaart uit 1611 te herkennen als een huisje met bomen eromheen. In 1749 was het uitgegroeid tot een elegante buitenplaats. De eigenaar was toen de Dordste burgemeester Dammas van Slingeland. Rond 1790 werd het herenhuis afgebroken, maar de boerderij, gebouwd in 1706 op de plaats van een voorganger, staat er nog, evenals een koetshuis.

De boerderij werd tot in de jaren vijftig gepacht van de familie Repelaer. Het terrein wordt nu ontsierd door betonnen bedrijfsgebouwen van de Stichting De Hoop, die drugsverslaafden een nieuwe toekomst tracht te bieden.

Bewoners

 • 1628 – Dammas Jobsz van Slingeland
 • - 1638 Barthout Dammesz van Slingeland
 • 1638 – 1688 Dames Barthoutz van Slingeland
 • 1688 - 1727 Barthout Damesz van Slingeland
 • 1727 – erven van Barthout van Slingeland
 • - 1771 Dammas Batrthoutz van Slingeland
 • 1771 – 1781 Pieter Pompejus Ockersz Repelaer
 • 1781 – 1785 Arij Bastiaanse in ‘t Veld
 • - familie Repelaer
 • - Stichting De Hoop

Bronverwijzing

 • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
 • ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’, Een studie naar de opkomst en neergang van de buitenverblijven op het Eiland van Dordrecht (1600-1832). – juni 2017 - Cas van Rossum
 • Dordrecht van buitenhuizen en lusthoven naar stadsparken – M van Baarsel en E van Heiningen

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@