Buitenplaats Louterbloemen

Ligging

Dordrecht - gelegen op de hoek van de Louterbloemenstraat en de Marconiweg

Andere benaming

Louter Bloemen,

Geschiedenis

De Dordtse reder, later parlementslid en minister, Pieter Blussé van Oud Alblas, kocht in 1854 grond aan tussen de Wieldrechtse Zeedijk en de Rijksstraatweg om er een buitenplaats te vestigen. Er zijn plannen bewaard voor een tuin in landschapsstijl en voor een groot Italiaans aandoend huis, met een bordes met zuilen en een toren. Tot uitvoering van die plannen is het niet gekomen. Er werden wel bomen aangeplant en kwamen er een stenen theehuis en een rustieke open hut met plaats voor een paard. Reder Blussé heeft vermoedelijk door het verlies van een schip bij Robbeneiland van verder uitgaven moeten afzien.

Het buiten werd door de familie als zomerverblijf gebruikt. Het leverde verder hakhout, verse bloemen en vruchten op.

In de meidagen van 1940 had het buiten zwaar te lijden, maar daarna volgde herstel, tot in 1954 de gemeente het wist te verwerven. Grootste gedeelte van de grond werd bebouwd en hoort nu tot het industriewijkje Louterbloemen.

Bewoners

  • 1854 - Pieter Blussé
  • 1887 - Adriana Cornelia Blussé-Crena de Iongh
  • - 1954 familie Blussé
  • 1954 - gemeente Rotterdam

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Opengesteld

  • Park is vrij toegankelijk

Het laatste restant "Parkbos" is in 2013 hersteld en toegankelijk gemaakt voor bezoek.

Bronverwijzing

  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2024

@