Buitenplaats Middenhoeve

Ligging

Dordrecht – Laantje van Middenhoeve 4

Geschiedenis

De buitenplaats komt al in 1673 op een kaart van Mathijs van Nispen voor en was gelegen aan de Zuidendijk. Het bestond uit een groot woonhuis met daaromheen (sier)tuinen. Wie deze buitenplaats heeft laten bouwen is helaas onbekend.

Er werd in 1731 melding gemaakt van een buitenplaats aan de Zuiderdijk te Dubbeldam welke in bezit was van Hugo Eelbo (1672-1755). Of dit de Middenhoeve betreft is niet zeker, hij zou ook eigenaar van Zuidwijk geweest kunnen zijn.

Omstreeks 1811 is Hendrik Onderwater van Puttershoek (1776-1837) eigenaar van deze boerderij. Uit de minuutplannen uit 1811-1832 is nog een duidelijke gracht waarneembaar die om de buitenplaats heen lag.  De buitenplaats is 1811 afgebrand.

Ca 1850 is op de plaats van de buitenplaats een boerderij gebouwd. Deze is rond 1890 afgebrand en omstreeks 1905 werd het door de familie Onderwater verkocht. Voor 1914 werd de boerderij herbouwd, waarschijnlijk grotendeels op  het oude grondplan van het oude huis.

Bewoners

  • Ca 1731 Hugo Eelbo
  • <1830 – 1837 Hendrik Onderwater van Puttershoek

Huidige doeleinden

  • Boerderij

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’, Een studie naar de opkomst en neergang van de buitenverblijven op het Eiland van Dordrecht (1600-1832). – juni 2017 - Cas van Rossum
  • Dordrecht van buitenhuizen en lusthoven naar stadsparken – M van Baarsel en E van Heiningen
  • Dordrecht Ondergronds 66. Laantje van Middenhoeve 6 Dordrecht. Een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen. 2015

Foto's © Albert Speelman 2023

@