Buitenplaats Noordhoeve

Ligging

Dordrecht –

Geschiedenis

Burgemeester van Dordrecht, Herman van de Honert (1645-1730), was eigenaar van de buitenplaats. Volgens de kaarten was de buitenplaats destijds een van de grootste. In de verponding is het omschreven als een ‘buitenhuis’. Na het overlijden van Van den Honert lijkt het geheel weer een boerderij  te zijn geworden.

In het Kohier van de verponding voor de Merwede van 1769 staat Jannetje Arientje Bos vermeldt, als weduwe van Arij in ’t Veldt. Het zou kunnen dat het hier om pachters gaat.

De familie Poeliën van Nuland, afkomstig uit de stad Dordrecht vanaf het einde van de 18e eeuw eigenaar van de boerderij Noordhoeve. De boerderij brandde in 1883 af.

Bewoners

  • <1684 – 1730 Herman van den Honert
  • 1730 - <1769 erven van Herman van den Honert
  • <1769 Arij in ’t Veldt x Jannetje Arientje Bos
  • <1790 Jannetje Arientje Bos
  • - 1821 familie Poeliën van Nuland
  • 1821 Arnold Willem Nicolaan van Tets

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’, Een studie naar de opkomst en neergang van de buitenverblijven op het Eiland van Dordrecht (1600-1832). – juni 2017 - Cas van Rossum

Foto's © Albert Speelman 2024

@