Buitenplaats Rustenburg

Ligging

Dordrecht – Smitsweg 4 (de buitenplaats lag tegenover de grote buitenplaats Groenhoven)

Geschiedenis

In het Kohier van de verponding van Wieldrecht uit 1772 bleek dat de buitenplaats in eigendom was gekomen van de eigenaar van Groenhoven, Jacob Adriaan Braats (1733-1780). Antonij van den Brandelaer (1740-1806), zoon van Françopis van de Brandeler (eigenaar van de buitenplaats Krab- en Landzicht) en tevens eigenaar van een groot buitenverblijf aan de rand van de stad.

Circa 1940 is de buitenplaats gesloopt.

Bewoners

  • 1659 - <1731 Louis Trip
  • <1731 - <1772 M en D van Lochorst Singendonk
  • <1772 – 1780 Jacob Adriaan Braats
  • 1780 – 1806 Antonij van den Brandeler
  • 1806 – 1825 erfgenamen Van den Brandeler
  • 1825 - >1832 Nikolaas Roodenburg
  • <1839 Jacobus Johannes de Reus

Bronverwijzing

  • ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’, Een studie naar de opkomst en neergang van de buitenverblijven op het Eiland van Dordrecht (1600-1832). – juni 2017 - Cas van Rossum

Foto's © Albert Speelman 2023

@