Buitenplaats Stadtvliet

Ligging

Dordecht - 

Andere benaming

(Stadtvlied)

Geschiedenis

In 1731 was de bescheiden buitenplaats in eigendom van Ewout Bosveld (1696- ), majoor van de stad en conciërge van het stadhuis. Hij was in 1742 nog steeds eigenaar van de buitenplaats. Volgens de personeele quotisatie is hij dan de ‘armste’ buitenplaats eigenaar van Dordrecht.

Bewoners

  • 1665 – 1684 Wouter Cools
  • 1684 – 1726 Arnout Duycrant
  • 1726 -1727 S. Pieter Warnier
  • <1731 - >1742 Ewout Bosveld

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’, Een studie naar de opkomst en neergang van de buitenverblijven op het Eiland van Dordrecht (1600-1832). – juni 2017 - Cas van Rossum
  • Dordrecht van buitenhuizen en lusthoven naar stadsparken – M van Baarsel en E van Heiningen

Foto's © Albert Speelman 2024

@