Buitenplaats Weizigt

Ligging

Dordrecht - Van Baerleplantsoen 26

Geschiedenis

Elisabeth Francken (1661-1729) kocht in 1722 ‘het Huisje op de tuin genaemt Weizigt’ en liet hier een herenhuis bouwen.

In 1771 en 1779 werd de buitenplaats door Hendrik Onderwater (1747-1822) in 1771 getrouwd met Sophia Adriana Hoeufft (1745-1822), sterk uitgebreid. Hij kocht omliggende speeltuinen op. In 1782 werd de buitenplaats gekocht door Boudewijn de Roo (1739-1785). Het werd omschreven als een buitenwoning met ‘timmeragie en plantagie met koepel, koetshuis, stalling, tuinmanshuis, moestuin, druiven- en persikkenkassen’. De buitenplaats was totaal zes morgen groot.

Na 1793 werd de buitenplaats verfraaid. In 1794 werd een geheel nieuw voorhuis gebouwd.

Bij deze buitenplaats hoort een een oranjerie vermoedelijk naar ontwerp van J.D. Zocher jr. met houten dorische pilasters. In 1886 werd het koetshuis gebouwd voor de familie De Roo. Dit grote blokvormige pand herbergde paardenstallen, een koetsenstalling, werkruimten en een dienstwoning.

Bewoners

 • 1707 – 1722 Johan Bosman
 • 1722 – 1729 Elisabeth Francken-Van den Broucke
 • 1729 – 1771 Johan van den Burgh
 • 1771 – 1782 Sophia Adriana Hoeufft x Hendrik Onderwater
 • 1782 – 1785 Boudewijn de Roo
 • 1785 – 1817 Gilles Rees
 • 1817 – 1826 Frrançois de Roo
 • 1826 – 1832 Johanna Antonetta van der Kaa
 • 1832 – 1846 erven familie De Roo (van Westmaas)
 • 1846 – 1942 familie De Roo (van Westmaas)
 • 1942 – 2016 verschillende eigenaren

Huidige doeleinden

 • Kantoor

Koetshuis is in gebruik als Natuur- en Milieucentrum

Opengesteld

 • Toegankelijk voor gasten

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
 • ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’, Een studie naar de opkomst en neergang van de buitenverblijven op het Eiland van Dordrecht (1600-1832). – juni 2017 - Cas van Rossum
 • Dordrecht van buitenhuizen en lusthoven naar stadsparken – M van Baarsel en E van Heiningen

Foto's © Albert Speelman 2024

@