Buitenplaats Zuidwijk

Ligging

Dordrecht – Venuslaan 1

Geschiedenis

Zuidwijk is een van de grootste buitenplaatsen op de kaarten van 1673 en 1720. Hugo Eelbo was vermoedelijk de eigenaar. Er is verder maar weinig bekend van de buitenplaats uit de 17e en 18e eeuw. Mogelijk is het oorspronkelijke gebouw al vrij vroeg gesloopt. In elk geval staat de huidige bebouwing van Zuidwijk niet exact op dezelfde plek als op de kaarten.

Mogelijk is de buitenplaats herbouwd tijdens het bezit van de familie Jantson van Erffrenten van Capelle.

Bewoners

 • Ca 1731 Hugo Eelbo
 • Ca 1750 familie Molendijk
 •  – 1825 Adriaan Jansz van Doveren
 • 1825 – ca 1859 Jacob Cornelis Jantson van Erffrenten van Capelle
 • Ca 1859 Jacob Nicolaas Johan van Erffrenten
 • - 1880 François Jacob van den Santheuvel
 • 1880 – 1891 Henriëtte Bernadina Johanna Jantzon van Erffrenten
 • 1891 - <1953 Jvr. C.J.J.W. van den Santheuvel
 • 1964 familie Toone in ’t Veld

Huidige doeleinden

 • Verdwenen
 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’, Een studie naar de opkomst en neergang van de buitenverblijven op het Eiland van Dordrecht (1600-1832). – juni 2017 - Cas van Rossum
 • Dordrecht van buitenhuizen en lusthoven naar stadsparken – M van Baarsel en E van Heiningen

Foto's © Albert Speelman 2023

@