Buitenplaats Broekbergen

Ligging

Driebergen - Kloosterlaantje 1

Geschiedenis

Over de vroegste geschiedenis van het huis is niet veel bekend. Wel weten we dat het huis in 1755 gebouwd werd en bewoond door Samuel en Adriaan Balthasar van der Muelen. Deze twee broers waren niet getrouwd en hadden nog een broer die op Dennenburg woonde: Joseph Ellas van der Muelen van Dennenburg. Het huis Broekbergen blijft in bezit van de Van der Muelens tot 1875. In dat jaar wordt het huis via een openbare veiling gekocht door de zusters Benedictinessen die uit Duitsland waren uitgeweken. Zij moesten uitwijken door de nieuwe politiek van Biscmarck. Het landhuis werd ingericht als klooster en het werd geheel ommuurd. De bewoners onderhielden een minimaal contact met de buitenwereld.

In 1883 werd er bij het klooster een kapel met klokketoren gebouwd naar een ontwerp van architect A. Tepe in neogotische stijl. In 1963 vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats en daarin werd besloten, dat de zogenaamde 'slotkloosters' een meer open gemeenschap moesten worden, met kerkdiensten die ook door buitenstaanders te bezoeken zijn. Dit had gevolgen voor de kapel, die een jaar later afgebroken wordt en vervangen door de huidige kapel. Deze kapel is ontworpen door J. Dresme, waarin de smalle achtkantige klokketoren met hoog spitsdak behouden bleef.

Het gebouw zelf onderging in 1912 een verbouwing, waarbij het het huidige aanzien kreeg. Deze verbouwing werd uitgevoerd door de Amersfoortse architect Herman Kroes.

Nog enkele jaren, tot 1996, blijft het gebouw in gebruik als nonnenklooster, maar door het teruglopen van het aantal zuster, hebben de bewoners een ander onderkomen gezocht en gevonden. Per 1 januari 1997 is de Stichting Daidalos in een nieuw aangebouwde zijvleugel gevestigd. Deze Stichting heeft in het gebouw een opvangcentrum en herstellingsoord onder gebracht voor mensen met een burn-out.

In een gedeelte van het oude gebouw is het Conferentiehuis Broekbergen gevestigd voor het volgen van trainingen en cursussen. Ook kan er overnacht worden in 1-persoons logeerkamers.

Het blokvormige gebouw is in neorenaissancestijl gebouwd en bestaat uit een souterrain en twee verdiepingen onder een afgeplat schilddak, dat gedekt is met leien. In het midden bevindt zich een vooruitspringend deel, het middenrisaliet, dat voorzien is van een trapgevel en een schildak dat loodrecht op de rest van het gebouw staat. Het gebouw heeft een dubbele stoep met hardstenen treden die naar de ingang op de bel-etage leidt. Boven de ingang bevindt zich een venster met een kruiskozijn en op de zolderverdieping een tweelichtvenster.

Aan beide zijden van de ingang bevinden zich op de 1e en de 2e verdieping grote samengestelde vensters. Uiterst links heeft het gebouw nog een lagere aanbouw, die ook voorzien is van een trapgevel.

Achter het complex is de tuinmuur uit 1896 bewaard gebleven. Deze resteert nog uit de tijd dat het gebouw dienst deed als klooster.

Bewoners

  • 1755 - Samuel en Adriaan Balthasar van der Muelen
  • - 1875 familie Van de Muelen
  • - 1995 Nonnenklooster
  • 1997 - Stichting Daidalos
  • - Conferentiehuis Broekbergen

Huidige doeleinden

Het gebouw is in gebruik als opvangcentrum, herstellingsoord en conferentiecentrum.

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2020

@