Buitenplaats De Horst

Ligging

Driebergen - Hoofdstraat 211

Geschiedenis

In 1729 komen we de naam De Horst tegen in een koopacte als een zekere Jan Jansz Haarman deze koopt van de erfgenamen van Maria Cornelis van Blankensteyn en Willem Jansz van Dijk. De beschrijving luidt: 'huysinghe, bergen, schuur, schaapshok en getimmerten met sijne bepootinge en beplantinge, staande onder Driebergen, strekkende uit de gemeende Aarenheimsche beneden wegh tot hondert roeden over den gemeenden Aarenheimsche boven wegh, alweer ten Zuyden het gemeene bunt velt en ten Noorden den Heer van Beverweert naast geland zijn.'

De daarop volgende 100 jaar gaat de boerderij regelmatig over in andere handen, tot het in 1834 gekocht wordt door de heer Richard Boer te Zeist, die er f 13.000,- voor betaald. Hij laat een flinke verbouwing uitvoeren, want als hij het in 1847 verkoopt, lezen we: 'Eene kapitale Heerenhuizing benevens koetshuis, paardenstal en woning, nog eene mangelkamer thans mede tot paardenstal ingericht, alsmede een schaapshok en verdere getimmerten, voorts wandeldreven, moestuin, boomgaard, bouwland, te zamen eene uitgestrektheid hebbende van 74 roeden.'

Mr. Reinhard Crommelin, advocaat te Amsterdam wordt voor f 21.000,- de nieuwe eigenaar en laat ook weer veranderingen en verbeteringen aanbrengen.

Opnieuw gaat het huis enkele keren in andere handen over, tot het in 1927 voor f. 245.000,- Jhr. mr. Daniël de Block van Haersma de With, die het voor zijn echtgenote, Vrouwe Henriëtte Willemina van Naamen van Eemnes, koopt. Zij is de laatste particuliere eigenaresse van het huis.

In 1946 verkoopt zij de buitenplaats aan de Stichting Kerk en Wereld en gaat zelf op de tegenovergelegen buitenplaats Rusthof wonen.

Deze Stichting heeft het gebouw in gebruik als kantorencomplex.

Bewoners

 • - 1729 Maria Cornelis van Blankensteyn
 • 1729 - 1751 Jan Jansz. Haarman
 • 1751 - 1767 Maria van Vulpen
 • 1767 - 1798 Teunis van Vossesteyn
 • 1798 - 1831 Jochem van Dijk
 • 1831 - 1834 Cornelia van Dijk
 • 1834 - 1847 Richard Boer
 • 1847 - 1855 mr. Reinhard Crommelin
 • 1855 - 1865 A. van Scherpenberg
 • 1865 - 1872 weduwe mevr. A. van Scherpenberg-Schill
 • 1872 - 1913 H.W. van Leeuwen
 • 1913 - 1927 Hendrik de Mol van Otterloo
 • 1927 - 1946 jhr. mr. Daniël de Block van Haersma de With x Vrouwe Henriëtte Wilhelmina van Naamen van Eemnes
 • 1946 - Stichting Kerk en Wereld

Huidige doeleinden

 • Kantoor

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Kastelen en Buitenplaatsen op en om de Utrechtse Heuvelrug

Foto's © Albert Speelman 2023

@