Buitenplaats De Drieburg

Ligging

Driebergen - Hoofdstraat 252

Andere benaming

Rusthof, Overhorst

Geschiedenis

Het landgoed De Drieburg behoorde enkele eeuwen geleden tot het grondgebied van De Horst, maar in de loop van de tijd vinden er afsplitsingen plaats en zo vinden we in elk geval in 1766 dat er een 'zekere Daghuurders Huisinge met Hof en Bakoven' te vinden is. Eerst is Wouter Valkeneng hier eigenaar van en later een zekere Gerrit Kouteijs.

Dit huis gaat nog enkele keren in andere handen over, tot het in 1851 gekocht wordt door Jan Corver, die kargadoor in Amsterdam is. Jan Corver was ondertussen al een bekende in dat gebied, want de 5 voorafgaande jaren aan de koop van het huis, had hij al 4 omliggende percelen gekocht. Jan laat het bestaande huis verbouwen tot buitenplaats in neo renaissance stijl, geeft het de naam Rusthof en laat er ook nog een koetshuis, stalling, priëel en een broeierij bijbouwen.

In 1862 verkoopt hij het 'Buitenverblijf genaamd Rusthof' aan Gijsbert Wouteruszoon Blokhuis, die het huis nog meer aanzien geeft. Gijsbert is koopman in Amsterdam, en bewoont het huis alleen in de zomermaanden samen met zijn vrouw en zeven kinderen. Na het overlijden van Gijsbert in 1885, erven zijn zeven kinderen Rusthof en zien we tenslotte dat in 1922 de laatste eigenares Anna Maria Cornelia Blokhuis ongehuwd sterft.

Daarna wisselt het huis regelmatig van eigenaar tot het in 1946 gekocht wordt door Vrouwe Henriëtte Willemina de Blocq van Haersma de With-van Naamen van Eemnes, die de laatste particuliere bewoonster van De Horst was. Zij verandert de naam van het huis in Overhorst.

Tot haar dood in 1953 was zij een bekende persoonlijkheid in Driebergen. Het huis wordt geërfd door Jkvr. Jacoba Caecilia Courandina de Blocq van Haersma de With, die getrouwd was met Willem Albert van den Brandeler.

Nog één maal wisselt het huis van naam en eigenaar, als het tenslotte in 1968 gekocht wordt door de Stichting De Drieburg, die in het hoofdgebouw en in een groot nieuw kantoorgebouw op het achterste gedeelte, onderkomens aanbracht voor diverse hervormde en gereformeerde kerkelijke bureaus.

Bewoners

 • - 1766 Wouter Valkeneng
 • 1766 - 1815 Gerrit Kouteijs
 • 1815 - 1825 Hendrikje Koudijs x Maas van Dijk
 • 1825 - 1831 Jan Vermeer
 • 1831 - 1838 Hendrik Ruyzenbach
 • 1838 - 1851 Dirk van Doorn x Catherina Sophia Sulpke
 • 1851 - 1862 Jan Corver
 • 1862 - 1885 Gijsbert Wouteruszoon Blokhuis
 • - 1922 Anna Maria Cornelia Blokhuis
 • 1922 - 1923 NV Mij tot Exploitatie en Adm. van Onr. Goederen
 • 1923 - 1924 Jan van der Giessen
 • 1924 - 1927 Benjamin Constant Moerkoert
 • 1927 - 1944 Johan Ludwig la Gro
 • 1944 - 1946 Willem Duijff en Gerard Priem
 • 1946 Hendrik de Boer
 • 1946 - 1953 Vrouwe Henriëtte Willemina de Blocq van Haersma de With-Van Naamen van Eemnes
 • 1953 - 1968 Jkvr. Jacoba Caecilia Courandina de Blocq van Haersma de With
 • 1968 - Stichting De Drieburg

Huidige doeleinden

 • Kantoor

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Kastelen en Buitenplaatsen op en om de Utrechtse Heuvelrug

Foto's © Albert Speelman 2023

@