Buitenplaats Welgelegen

Ligging

Driebergen - Hoofdstraat / Park Welgelegen

Geschiedenis

Omstreeks 1825 werd de buitenplaats Welgelegen aangelegd. Het was eigenlijk een afsplitsing van het landgoed Dennenburg. Rond 1900 werd het bewoond door de familie Geertsema. Eind 20er jaren kwam het in haden van de oud-directeur K.F. van den Berg, van de javasche Bank. In 1933 diende hij een plan in tot verkaveling van het achterliggende terrein in bouwpercelen. Het huis Welgelegen met de nabije parktuin bleven buiten de verkaveling. In 1933 werd door de heer Riemer het huis in gebruik genomen voor het door hem opgerichte instituut voor de Autohandel. In de oorlogsjaren werd het gevorderd door de Duitsers. In februari 1945 brandde het bijna tot de grond toe af. De resten werden na de oorlog opgeruimd. Voor het braakliggende terrein van Welgelegen ontwierp het plaatselijke architectenbureau Van Velze-Oskam een plan tot verkaveling en bebouwing. Eind 1953 gingen de spaden er in de grond, de bouw van 26 'landhuisjes' nam een aanvang. Die waren al bij voorbaat verkocht, voor prijzen tussen de fl15.520,- en de fl18.000,-. Op 29 oktober 1954 stelde de gemeenteraad vast dat het daar Park Welgelegen zou (blijven) heten. Van de buitenplaats resten alleen nog een deel van het park, koetshuis en het toegangshek.

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@