Buitenplaats Rozenstein

Ligging

Driehuis - gelegen op de noordwesthoek van de Biezenweg en de Rijksweg

Geschiedenis

In 1793 werd het huis door Johann Georg Michael gebouwd. Omstreeks 1836 - 1837 was Van Winter de eigenaar van de buitenplaats. Rond 1854 werd het door de Amsterdamse koopman Archibald Jan van de Poll uitgebreid tot een fraaie buitenplaats. In 1877 was jhr. Jacobus Salomon Hendrik van de Poll, die sinds 1861 op de buitenplaats woonde maar pas in 1872 door vererving eigenaar werd.

In 1893 heeft men het huis afgebroken. In 1994 brandden de bijgebouwen af.

Bewoners

  • 1793 - Johann Georg Michael
  • 1836 - Van Winter
  • 1872 - jhr. Jacobus Salomon Hendrik van de Poll

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2023

@