Rinsma State

Ligging

Driesum (Driezum) - Van Sytzemaweg 26

Geschiedenis

Het landhuis werd in 1843 door Th. A. Romein voor D.J.V. baron van Sytzama ontworpen. In 1944 werd het door brand verwoest en in 1947 in oude vorm herbouwd. Van 1972 tot 1998 diende het als raadhuis van Dantumadeel.

Het in 1843 aangelegde landschapspark is mogelijk ontworpen door L.P. Roodbaard. De tweebeukige tuinmanswoning dateert uit circa 1850.

Bewoners

  • 1843 - D.J.V. baron van Sytzama
  • 2002 - 2010 Dirk en Baukje Scheringa
  • 2010 - Jan Smeeing

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Friesland

Foto's © Albert Speelman 2024

@