Landhuis Schatzenburg

Ligging

Dronrijp (Dronryp) - Eastryp 2

Andere benaming

Brandsma Zate

Geschiedenis

Tot 1725 stond hier de 16e eeuwse boerderij Brandsma Zate. In 1698 werd op het erf van de boerderij een zomerverblijf gebouwd. Deze is later verbouwd tot het nog bestaande koetshuis. Het huidige landhuis werd in 1725 gebouwd in opdracht van Hermanus Huber en zijn echtgenote Elisabeth de Hertoghe voor hun oudste zoon Ulrich Joan Huber. Het ontwerp was van Wybe Saagman.

Het aanvankelijk geometrisch aangelegde park kreeg in de tweede helft van de 19e eeuw een landschappelijke aanleg, mogelijk naar ontwerp van L.P. Roodbaard.

Bewoners

  • 1725 - Ulrich Joan Huber

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Friesland

Foto's © Albert Speelman 2024

@