Buitenplaats Turksweert

Ligging

Druten

Geschiedenis

In 1671 kocht Henrico samen met mr. Lucas Lucasz Occo (1623 - 1690), een Amsterdamse advocaat, van Georges Frederik van Renesse twee door brand grotendeels verwoeste buitenhuizen, inclusief grond en Heerlijke rechten, in het land van Maas en Waal. Zij betaalden daarvoor, in verband met de staat waarin deze huizen zich bevonden slechts 40.000 Carolus guldens. Henrico wilde het Huis Turksweert herbouwen en in 1681 kwam het tot een verdeling tussen Lucas en Henrico.

De naam Turksweert is ontleend aan de familie Turck die e.e.a. sinds 1600 in bezit had. Door vererving was het in bezit gekomen van de familie Renesse.

Na de verdeling mocht Henrico zich Heer van Turksweert noemen. De buitenplaats is eveneens door vererving in handen van het geslacht Pelichy gekomen, waarvan diverse telgen het als woonhuis hebben benut. Eerst in 1863 kwam daaraan een einde, doordat de gronden gebruikt gingen worden voor een steenbakkerij.

Bewoners

  • 1600 - familie Turck
  • - 1671 Georges Frederik van Renesse
  • 1671 - 1681 Hendrik (Henrico) Staets en mr. Lucas Lucasz Occo
  • 1681 - Hendrik (Henrico) Staets
  • - 1863 familie Pelichy

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • ir. D.L.H. Slebos, 'Een Amsterdams geslacht en vijf Abcouse buitenplaatsen.', in: Jaarboekje Niftarlake (2002), p 91-92

Foto's © Albert Speelman 2024

@